VRIND 2016. Vlaamse Regionale Indicatoren

De publicatie bevat informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van tabellen, grafieken en kaarten.

VRIND 2016. Vlaamse Regionale Indicatoren

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
oktober 2016
Publicatietype
Rapport
ISBN
9789040303814