VRIND 2017. Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND 2017 geeft informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten.

VRIND 2017. Vlaamse Regionale Indicatoren

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Rapport