Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs. Cijferrapport voor de schooljaren 2009-2010 tot en met 2014-2015

Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die het Vlaams secundair onderwijs verlaten heeft zonder voldoende kwalificatie. Het rapport geeft cijfers over vroegtijdig schoolverlaten voor de schooljaren 2009-2010 tot en met 2014-2015.

Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs

Publicatiedatum
februari 2017
Publicatietype
Rapport