Begroting wetenschap en innovatie 2016.

Volgens de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie moet de Europese 3%-norm voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de toekomst het richtsnoer blijven, ook in economisch minder gunstige tijden. De raad stelt daarom tot haar tevredenheid vast dat de Vlaamse Regering de aangekondigde bescheiden opstappen in het groeipad naar die 3% in 2015 en 2016 daadwerkelijk uitvoert. De VRWI plaatst toch een paar kanttekeningen. Een stabiel groeipad vereist structurele middelen en een graduele groei, in functie van een langetermijnvisie. En om de norm effectief te halen moet er bij voorkeur ingezet worden op O&O. De raad vindt het ook geen goede keuze dat de Vlaamse Regering 7,5 miljoen euro van de extra middelen uit het groeipad voor 2016 wil inzetten op toegepast biomedisch onderzoek. Het opkrikken van de slaagpercentages voor FWO-projecten en -mandaten over de hele lijn, is meer prioritair. De Vlaamse Regering moet blijven en versterkt inzetten op instrumenten en structuren die de brug slaan tussen kennisinstellingen en bedrijven. Daarnaast moet ze overleg creƫren binnen het nieuwe EWI-systeem.

Begroting wetenschap en innovatie 2016. Advies

Publicatiedatum
december 2015
Publicatietype
Beleidsadvies
Reeks
VRWI-advies 214
Meer informatie
website VRWI