Werkbaar werk in de dienstenchequebedrijven. Rapport

Het rapport brengt de werkbaarheidssituatie van personeelsleden in de dienstenchequebedrijven in beeld. De analyse is gebaseerd op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016. Ruim twee derde (71,4%) van de medewerkers in de dienstenchequebedrijven heeft af te rekenen met een of meerdere kwaliteitsknelpunten in haar/zijn job. Met een werkbaarheidsgraad van 28,6% scoort de sector ver beneden het referentiecijfer voor de Vlaamse arbeidsmarkt (51%). Een gebrek aan leerkansen, maar ook het frequent voorkomen van motivatieproblemen en werkstressklachten verklaren het minder gunstige werkbaarheidsrapport van de sector

Werkbaar werk in de dienstenchequebedrijven. Rapport

Publicatiedatum
juni 2017
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens, Stephan Vanderhaeghe