Wetenschappelijke onderbouwing en ondersteuning van het visserijbeleid en het visstandbeheer. Onderzoeksprogramma visserij 2016. Eindrapport

Het rapport geeft en bespreekt de resultaten van het onderzoek uitgevoerd in 2016 door de onderzoeksgroep Aquatisch Beheer in het kader van het lopende onderzoeksprogramma binnen de overeenkomst rond de wetenschappelijke onderbouwing en ondersteuning van het visserijbeleid en het visstandbeheer met het Agentschap Natuur- en Bos en het Visserijfonds. De rapportage behandelt twee grote onderzoeksluiken, enerzijds studies inzake de implementatie van het palingbeheersplan en anderzijds onderzoek rond de soortherstelprogramma’s van stroomminnende vissoorten.

Wetenschappelijke onderbouwing en ondersteuning van het visserijbeleid en het visstandbeheer.

Publicatiedatum
maart 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Lore Vandamme, Jeroen Van Wichelen, Ine Pauwels, Johan Auwerx, Inne Vught, David Buysse, Raf Baeyens, Nico De Maerteleire, Emilie Gelaude, Bruno Picavet, Sebastien Pieters, Karen Robberechts, Johan Coeck