Een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement

Hebt u een klacht over het Vlaamse beleid, een vraag om het beleid of een decreet te veranderen of een ander concreet voorstel, dan kunt u een verzoekschrift (brief) of een petitie indienen bij de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Iedereen kan een verzoekschrift indienen. Dit is het petitierecht.

  • Er zijn geen vereisten over leeftijd of nationaliteit.
  • U moet niet in Vlaanderen wonen.
  • Ook moet u geen persoonlijk belang aantonen.

U kunt ook met verschillende personen kunnen samen een verzoekschrift indienen. Elke verzoeker moet dan zijn naam en voornaam vermelden en iedereen moet ook zijn handtekening zetten.

Wat niet mag, is een verzoekschrift in gemeenschappelijke naam indienen. Bv. een voorzitter of secretaris van een vereniging stuurt een verzoekschrift ‘namens die vereniging’. U kunt uiteraard wel een verzoekschrift opstellen en laten circuleren bij de leden van de vereniging, om zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen.

Internetpetities zijn niet geldig omdat ze geen authentieke handtekeningen bevatten.

Wat mag er in een verzoekschrift staan?

Het moet gaan om een concreet verzoek zoals:

  • een klacht tegen het Vlaamse beleid
  • een vraag om het beleid of een decreet te veranderen
  • een concreet voorstel.

Het verzoek moet gaan over de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, of de belangen ervan raken.
Bv. een verzoekschrift over het Vlaamse huisvestingsbeleid, ruimtelijke ordening, onderwijs, welzijn en cultuur, ...

Wat kan niet behandeld worden door het Vlaams Parlement?

  • een verzoekschrift over een rechterlijke uitspraak of een federale bevoegdheid (bv. de sociale zekerheid of het defensiebeleid van BelgiĆ«). Hiervoor geldt de verzoekschriftenprocedure voor de Kamer van volksvertegenwoordigers van het federaal parlement.
  • een brief met enkel een mening zonder een concreet verzoek
  • een verzoek dat kennelijk niet ernstig is
  • een verzoek met beledigend taalgebruik.

Contact

Vlaams Parlement

Adres
Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 552 11 11
Fax
02 552 11 22
E-mail
Website