chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse overheid

  De Vlaamse overheid voert sinds 1993 een eigen beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Dat beleid wordt uitgevoerd door de afdeling Mondiale Uitdagingen van het Departement Buitenlandse Zaken.

  Vlaanderen werkt met overheden in drie Afrikaanse partnerlanden:

  • Zuid-Afrika
  • Mozambique
  • Malawi.

  Voor zo'n bilaterale samenwerking met het Zuiden concentreert het Vlaamse beleid zich op een beperkt aantal thema's (voornamelijk landbouw en voedselzekerheid, gezondheidszorg en de strijd tegen hiv/aids). Op die manier wordt verspillende versnippering vermeden en worden de kwaliteit en de samenhang van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking bevorderd.

  De Vlaamse overheid werkt ook multilateraal samen met internationale organisaties, zoals UNICEF en UNAIDS, die actief zijn in zuidelijk Afrika.

  Bovendien steunt de Vlaamse overheid allerlei initiatieven die duurzaam ondernemen in het Zuiden mogelijk maken.

  Als zich ergens ter wereld een ramp voordoet, dan springt de Vlaamse overheid bij. Internationale hulporganisaties kunnen dan budgettaire steun bij het Departement Buitenlandse Zaken aanvragen.

  Vlaamse ontwikkelingssamenwerking is pas succesvol als er een ruim draagvlak in Vlaanderen is. De Vlaamse overheid maakt daar werk van door steun te geven aan:

  • ‘vierdepijlerinitiatieven’, voor particulieren die bezig zijn met een project in het Zuiden
  • gemeenten die een eigen Noord-Zuidbeleid willen uitwerken
  • de media, want die spelen een belangrijke rol in de bewustmaking voor de Noord-Zuidontwikkeling
  • organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingseducatie.

  Publicaties

  Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

  Het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op het vlak van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. De brochure geeft een beeld van de samenwerkingsprojecten in zuidelijk Afrika en schetst de initiatieven die het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen moeten verhogen.

  Bezig met een project in het Zuiden... 4de pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

  Ben je vrijwilliger voor een project in het ZUIDEN? Dan kan je terecht bij het 4de pijlersteunpunt. Hét steunpunt voor wie zich vrijwillig inzet voor een initiatief in het Zuiden. De folder bevat meer informatie.

  Contact

  Afdeling Mondiale Uitdagingen

  Adres
  Departement Buitenlandse Zaken
  Afdeling Mondiale Uitdagingen
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 61 53
  Fax
  02 553 60 37