Gedaan met laden. U bevindt zich op: NIEUW | Kaartlaag antropogene radonrisicozones Omgevingsinformatie Vlaanderen

NIEUW | Kaartlaag antropogene radonrisicozones

Release-update
25 januari 2024

Vanaf nu vind je bij de kaarten ook de laag ‘antropogene radonrisicozones’, een kaartlaag gemaakt door de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM).

Radon is een radioactief gas dat wordt gevormd door uranium in de bodem en in gesteentes. Op deze kaart worden verontreinigde sites getoond die mogelijks een significante blootstelling aan radon kunnen veroorzaken.

De sites op de kaart worden door het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) als antropogene radonrisicozone beschouwd. Indien een site als antropogene radonrisicozone wordt beschouwd, betekent dat niet noodzakelijk dat de bebouwing van gebouwen daar verboden is. Maar indien er wordt gebouwd op deze percelen moeten gepaste preventiemaatregelen tegen radon worden voorzien en moet er een opvolging van de radonconcentratie gebeuren.

De verontreinigingsgraad die op de verschillende sites wordt gemeten is vaak beperkt en veroorzaakt geen acute risico’s. Een meerderheid van de sites is met radium verontreinigd; het meest significant risico is dan de blootstelling aan radon in geval van bebouwing op de betrokken site (zowel arbeidsplaatsen als woningen). Indien graafwerken worden uitgevoerd op de site moeten beschermingsmaatregelen worden nageleefd – in het bijzonder om inhalatie en ingestie van radioactieve stoffen door de werknemers te beperken.