Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over Omgevingsinformatie Vlaanderen Omgevingsinformatie Vlaanderen

Over Omgevingsinformatie Vlaanderen

Omgevingsinformatie Vlaanderen is een werking binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid.

Er bestaat al geruime tijd een breed gedragen vraag naar toegankelijke, actuele en geïntegreerde omgevingsinformatie. Deze noden en verwachtingen worden onderstreept door (onder meer) de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS(opent in nieuw venster), de visienota rond Zeer Zorgwekkende Stoffen(opent in nieuw venster) en het Saneringsverbond(opent in nieuw venster).

De belangrijkste doelstelling van Omgevingsinformatie Vlaanderen is het delen van omgevingsinformatie door bestaande informatie te bundelen en actief bij te dragen aan het aanbieden van nieuwe informatie. Wat we vandaag zien is een startpunt en een werking in volle ontwikkeling, waarbij de klemtoon ligt op meer data aanbieden, de data beter integreren en beter doorzoekbaar maken. Op projectmatige basis wordt zo toegewerkt naar een instrument dat invulling geeft aan de groeiende nood aan transparante omgevingsinformatie.