Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waardebepaling van oude Vlaamse diploma's en getuigschriften

Waardebepaling van oude Vlaamse diploma's en getuigschriften

Heb je nog een ‘oud’ Vlaams diploma, getuigschrift, certificaat of attest en wil je weten met welk huidig studiebewijs het overeenkomt? Je kan de waarde ervan laten bepalen via een attest van de overheid.

Je kan zelf ook informatie over je studiebewijs opzoeken in de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED). LED is een databank die gegevens van kwalificatiebewijzen verzamelt. De informatie in de LED is wel nog vrij recent, en je kan er ook geen attest uithalen. Vind hier welke bewijzen er sinds wanneer opgenomen zijn.

Over de waarde van je oude studiebewijs in het:

Secundair onderwijs

Heb je vragen over de waarde van een oud diploma A2 of A3, een diploma 4de graad bso of andere oude getuigschriften uit het voltijds secundair onderwijs?

Of over diploma’s en getuigschriften uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)?

Stuur je vraag naar verlorendiploma.so.agodi@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Hoger onderwijs

Via decreet en besluit zijn verschillende oude graden en diploma’s automatisch gelijkgeschakeld met de huidige bachelor- en masterdiploma’s.

Volwassenenonderwijs

Heb je vragen over de waarde van oude studiebewijzen B2 of B3? Of over de waarde van certificaten, getuigschriften of graduaatsdiploma’s behaald in het vroegere onderwijs voor sociale promotie (osp)?

Meer over de waarde van oude Vlaamse studiebewijzen uit het volwassenenonderwijs.

Syntra

Heb je een vraag over de waarde van een oud studiebewijs behaald bij Syntra of het vroegere VIZO? Wend je tot de decentrale diensten van Syntra. De contactgegevens van de Syntra-campussen kan je opzoeken op Syntra.be(opent in nieuw venster) (helemaal onderaan de pagina).

Lees ook hieronder: waarde van studiebewijzen behaald in de leertijd.

Deeltijds kunstonderwijs

Studiebewijzen uit het deeltijds kunstonderwijs (dus ook de oude getuigschriften en attesten van vóór 2018) verlenen geen automatische toegang tot hoger (kunst)onderwijs, vrijstellingen in andere onderwijsniveaus en -vormen, of tot de arbeidsmarkt. Dat neemt niet weg dat die instanties het studiebewijs waardevol kunnen vinden.

Privéscholen en privéopleidingen

Naast de erkende scholen en onderwijsinstellingen bestaan er ook privéscholen of privéorganisaties die (thuis)studies aanbieden op het internet. Het diploma dat je daar behaalt, is niet erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Veelgestelde vragen