Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waardebepaling van oude Vlaamse diploma's hoger onderwijs

Waardebepaling van oude Vlaamse diploma's hoger onderwijs

Met welk huidig onderwijsniveau stemt je oude studiebewijs hoger onderwijs van vóór 2004 - 2005 overeen?

Deze pagina gaat over onderwijskundige gelijkwaardigheid

Het is goed mogelijk dat een werkgever jouw oude studiebewijs wel voldoende vindt voor de job, zelfs al is het niet gelijkwaardig met een huidig studiebewijs. Een werkgever beslist zelf welk studiebewijs je nodig hebt en of je een gelijkwaardigheidserkenning over je oude studiebewijs moet voorleggen.

Gelijkschakeling met de graden van bachelor en master

Bij de invoering van de bachelor-masterstructuur in 2004 – 2005 werden maatregelen genomen om de vroeger behaalde graden en diploma’s uit het hoger onderwijs gelijk te schakelen met de graden van bachelor en master.

Op niveau bachelor

Volgende graden, uitgereikt in het

 • Hoger technisch onderwijs volgens volledig leerplan
 • Hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • Hoger onderwijs van 1 cyclus verstrekt door de hogescholen

zijn gelijkgesteld met de graad van bachelor:

 • Gegradueerde (met uitzondering van de graad van gegradueerde uitgereikt in het hoger onderwijs voor sociale promotie)
 • Maatschappelijke assistent
 • Vroedvrouw
 • Kleuterleid(st)er
 • Kleuteronderwijzer(es)
 • Onderwijzer(es)
 • Assistent in de psychologie
 • Maatschappelijk adviseur
 • Architect-assistent
 • Technisch ingenieur
 • Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 1
 • Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs

Ook volgende diploma’s zijn gelijkgesteld met de graad van bachelor:

 • Het diploma van assistent in de klinische laboratoria/chemie
 • Het diploma van assistent voor industriële laboratoria/chemie
 • Het diploma van diëtiste
 • Het diploma van laboratoriumassistent€
 • Het diploma van officier-werktuigkundige 1ste klasse
 • Het diploma van officier-radiotelegrafist voor de zeevaart
 • Het diploma van specialist in de elektronica voor de zeevaart
 • Het diploma van de afdeling binnenhuiskunst
 • Het diploma van binnenhuisontwerper
 • Het diploma van de afdeling binnenhuisarchitectuur
 • Het diploma van bouwkundig tekenaar
 • Het diploma van de afdeling dek, behaald vóór het academiejaar 1979-1980
 • Het diploma van een afdeling van het hoger kunstonderwijs van de 1ste graad
 • Het diploma van een afdeling van het hoger kunstonderwijs van de 2de graad
 • Het bekwaamheidsbewijs van de studies die qua niveau gelijkgeschakeld zijn met een basisopleiding van 1 cyclus
 • Het einddiploma van een opleiding van het hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 2 studiejaren bedraagt
 • Het einddiploma uitgereikt door een centrale examencommissie waarvoor een overeenstemmende opleiding bestaat in een instelling voor hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 2 studiejaren bedraagt

Heb je een graad of diploma dat gelijkgeschakeld is met de graad van bachelor, dan behoud je je oude graad, maar je kan ook de titel van bachelor voeren. De graad van bachelor bevindt zich op niveau 6 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS-niveau 6)(opent in nieuw venster).

En de graad van kandidaat?

De graad van kandidaat is niet gelijkgeschakeld met de graad van bachelor. Het kandidaatsdiploma werd niet beschouwd als een einddiploma. Het was een onderdeel van de opleiding die leidde tot het licentiaatsdiploma.

Op niveau master

Volgende graden, uitgereikt in het

 • Hoger onderwijs van het lange type met volledig leerplan verstrekt door de hogescholen of universiteiten
 • Hoger onderwijs van 2 cycli verstrekt door de hogescholen of universiteiten

zijn gelijkgeschakeld met de graad van master:

 • Industrieel ingenieur
 • Architect
 • Interieurarchitect
 • Meester
 • Licentiaat
 • Handelsingenieur
 • Burgerlijk ingenieur
 • Burgerlijk ingenieur-architect
 • Bio-ingenieur
 • Landbouwkundig ingenieur
 • Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën
 • Apotheker
 • Arts
 • Tandarts
 • Dierenarts
 • Gediplomeerde in de aanvullende studiën
 • Gediplomeerde in de gespecialiseerde studiën
 • Doctor in de rechten (verleend ten laatste in het academiejaar 1972-1973)
 • Doctor in de diergeneeskunde zonder proefschrift
 • Doctor in de genees-, heel-, en verloskunde zonder proefschrift

Ook volgende diploma’s zijn gelijkgesteld met de graad van master:

 • Het diploma voor cultuurspreidingstechnieken
 • Het diploma van de afdeling industriële vormgeving
 • Het diploma van de afdeling productontwikkeling
 • Het diploma van geassimileerde technisch ingenieur
 • Het diploma van tolk, uitgereikt tot 31 augustus 1964
 • Het diploma van de afdeling dek, behaald vanaf het academiejaar 1979-1980
 • Het diploma van een afdeling van het hoger kunstonderwijs van de 3de graad
 • Het einddiploma van een opleiding van het hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 4 studiejaren bedraagt
 • Het einddiploma uitgereikt door een centrale examencommissie waarvoor een overeenstemmende opleiding bestaat in een instelling voor hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 4 studiejaren bedraagt
 • De diploma’s van bijzonder licentiaat of van ingenieur die specialisatiestudiën van de 3de cyclus aan de universiteiten bekrachtigen en waarvan het geheel van cursussen, werkzaamheden en oefeningen tenminste 300 uren bedraagt


Heb je een graad of diploma dat gelijkgeschakeld is met de graad van master, dan behoud je je oude graad, maar je kan ook de titel van master voeren. De graad van master bevindt zich op niveau 7 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS-niveau 7)(opent in nieuw venster).

Attest nodig?

De gelijkschakeling van graden of diploma’s uitgereikt in vroegere systemen, is decretaal vastgelegd. De gelijkschakeling wordt geregeld in artikelen II.377 en II.378 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013(opent in nieuw venster) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2004(opent in nieuw venster).

Er is dus een automatische gelijkschakeling van de graden.

Alleen als een werkgever het expliciet vraagt of als je naar het buitenland gaat, wordt een attest afgeleverd. Anders is verwijzing naar het decreet of het besluit van de Vlaamse Regering voldoende om de gelijkschakeling aan te tonen.

En op niveau gegradueerde: het hoger beroepsonderwijs

De oude diploma’s van gegradueerde behaald vóór 2004 - 2005 in het hoger onderwijs (volledig leerplan) zijn automatisch gelijkgesteld met de graad van bachelor (VKS-niveau 6)(opent in nieuw venster) (zie ‘Op niveau bachelor’ hierboven).

Sinds 2019-2020 organiseren de hogescholen terug graduaatsopleidingen. Het gaat om de graduaatsopleidingen uit het hoger beroepsonderwijs (hbo5), die dan overgeheveld werden vanuit de centra voor volwassenenonderwijs naar de hogescholen. De graad van gegradueerde in het hbo5 situeert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS-niveau 5)(opent in nieuw venster).

Het zijn de (meeste) oude studiebewijzen op niveau hoger onderwijs uit het volwassenenonderwijs die gelijkgesteld zijn met de graad van gegradueerde.