Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waardebepaling van oude Vlaamse studiebewijzen volwassenenonderwijs

Waardebepaling van oude Vlaamse studiebewijzen volwassenenonderwijs

Met welk huidig onderwijsniveau stemt je studiebewijs van het onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) overeen?

De informatie op deze pagina gaat over onderwijskundige gelijkwaardigheid

Het is goed mogelijk dat een werkgever jouw oude studiebewijs wel voldoende vindt voor de job, zelfs al is het niet gelijkwaardig met een huidig studiebewijs. Een werkgever beslist zelf welk studiebewijs je nodig hebt en of je een gelijkwaardigheidserkenning over je oude studiebewijs moet voorleggen.

Op niveau secundair onderwijs

Ben je in het bezit van een van de volgende studiebewijzen behaald in het secundair onderwijs voor sociale promotie, dan stemt dat nu overeen met een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (svwo):

 • Lagere secundaire technische leergangen (lstl) (ook gekend als B3)
 • Hogere secundaire technische leergangen (hstl)(ook gekend als B2)
 • Lagere secundaire beroepsleergangen (lsbl) (ook gekend als B3)
 • Hogere secundaire beroepsleergangen (hsbl) (ook gekend als B2)
 • Aanvullende secundaire beroepsleergangen (asbl)
 • Secundair onderwijs voor sociale promotie (sosp)

Een certificaat is niet hetzelfde als een diploma secundair onderwijs. Alleen een vroeger studiebewijs waarop ‘diploma van het secundair onderwijs’ staat, stemt overeen met het huidig diploma secundair onderwijs. Het diploma secundair onderwijs heeft een niveau 4 in de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS-niveau 4)(opent in nieuw venster).

Op niveau hoger onderwijs

Gelijkstelling met hoger beroepsonderwijs

Heb je een van de volgende studiebewijzen uit het hoger onderwijs voor sociale promotie of uit het hoger beroepsonderwijs (hbo5) (soms nog gekend onder de naam B1), dan stemt dat nu overeen met de graad van gegradueerde (VKS-niveau 5)(opent in nieuw venster):

 • Hoger technisch onderwijs volgens beperkt leerplan
 • Hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie (hoktsp)
 • Hoger onderwijs voor sociale promotie (hosp)
 • Gegradueerde hoger beroepsonderwijs (hbo5)

Sinds 2019-2020 zijn het de hogescholen die het hoger beroepsonderwijs organiseren.

Gelijkstelling met bachelor

Uitzonderingen op die regel zijn volgende diploma’s van het hoger onderwijs voor sociale promotie:

 • Gegradueerde in de gezinswetenschappen (uitgereikt door het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen)
 • Gegradueerde in de sociale readaptatiewetenschappen (uitgereikt door het Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen)
 • Gegradueerde assistent in de psychologie (uitgereikt door CVO Provincie Antwerpen)

Die opleidingen zijn intussen omgevormd tot bacheloropleidingen (VKS- niveau 6)(opent in nieuw venster) en overgedragen aan de hogescholen. Ook die 3 graden van gegradueerde zijn op basis van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013(opent in nieuw venster) gelijkgeschakeld met de graad van bachelor. Heb je 1 van die graden behaald, dan mag je ook de titel van bachelor voeren.

Lerarenopleiding

Bezit je een van de volgende studiebewijzen, dan stemt dat nu overeen met een diploma van leraar, behaald in de specifieke lerarenopleiding (geen VKS-niveau):

 • D-cursus
 • Middelbare technische normaalleergangen
 • Opleiding tot een getuigschrift pedagogische bekwaamheid (gpb)