Via de website Scholen en onderwijsaanbod in Vlaanderen kunt u zoeken naar alle scholen in uw regio of naar een school die een bepaalde opleiding of studierichting aanbiedt. U vindt er de scholen voor:

De adressen en opleidingen van de hogescholen, universiteiten en van andere erkende instellingen voor hoger onderwijs vindt u in het Hogeronderwijsregister.

Er zijn nog een aantal andere manieren om op zoek te gaan naar het bestaande onderwijsaanbod:

  • De website Onderwijskiezer biedt veel informatie over de inhoud van opleidingen in het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs. Bovendien kunt u via de beroepenlijst ook zoeken welke richting u bij voorkeur volgt om later een bepaald beroep te kunnen uitoefenen.
  • Specifiek voor opleidingen en jobs in de zorgsector is er de handige website ikgaervoor.be.
  • Volwassenen kunnen voor opleidingen ook terecht bij de VDAB, SYNTRA, het hoger onderwijs, het sociaal-cultureel vormingswerk, het deeltijds kunstonderwijs ... Ook op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u enkele handige overzichten van opleidingen en centra voor het volwassenenonderwijs en basiseducatie. 
  • Meer informatie en adressen van Europese scholen vindt u op de website eursc.org.