Gedaan met laden. U bevindt zich op: Methodescholen

Methodescholen

Methodescholen hebben een vernieuwende klaspraktijk. Zij bieden onderwijs aan volgens een bijzondere pedagogische en didactische methode en vertrekken vanuit de leefwereld van het kind.

Methodescholen baseren zich op pedagogische ideeën (Dalton, Freinet, Steiner, Montessori, Jenaplan en Decroly) of werken volgens het model van het ErvaringsGericht Onderwijs (EGO).

Maak kennis met de basisprincipes van de verschillende soorten methodescholen op de websites van:

Op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kunt u zoeken naar de adressen van de

Methodescholen kunnen vrije of officiële scholen zijn.