Een beroepscommissie op school kan discussies tussen school en ouders behandelen.

Per dossier kan de commissie anders samengesteld worden. Een beroepscommissie bestaat uit interne en externe leden. Interne leden kunnen leraren, schoolbestuur of de directeur zijn. Externe leden zijn bv. leden uit het oudercomité of een leraar van een school uit de scholengroep/scholengemeenschap. Ze krijgen evenveel gewicht bij het nemen van beslissingen.

Er kan een beroepscommissie samengesteld worden als:

Daarnaast kan een school zelf beslissen waarvoor de beroepscommissie tussenbeide kan komen. Meer informatie staat in het schoolreglement.