Een beroepscommissie kan per dossier anders samengesteld worden en bestaat uit interne en externe leden.

  • Interne leden kunnen leraren, schoolbestuur of de directeur zijn.
  • Externe leden zijn bv. leden uit het oudercomité of een leraar van een school uit de scholengroep/scholengemeenschap.

Er kan een beroepscommissie samengesteld worden als:

  • ouders niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs of de toekenning van een B- of C-attest aan hun kind
  • ouders een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten

Daarnaast kan een school zelf beslissen waarvoor de beroepscommissie tussenbeide kan komen. In het schoolreglement vindt u hier meer informatie over. U vindt in het schoolreglement ook meer informatie over de manier waarop u een beroep moet indienen. Let op, de termijnen waarbinnen u beroep kan indienen, zijn soms erg kort.