Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepscommissie voor discussies tussen school en ouders

Beroepscommissie voor discussies tussen school en ouders

Een beroepscommissie op school kan discussies tussen school en ouders behandelen

Een beroepscommissie kan per dossier anders samengesteld worden en bestaat uit interne en externe leden.

  • Interne leden kunnen leraren, schoolbestuur of de directeur zijn.
  • Externe leden zijn bv. leden uit het oudercomité of een leraar van een school uit de scholengroep/scholengemeenschap.

Er kan een beroepscommissie samengesteld worden als:

  • ouders niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs of de toekenning van een B- of C-attest aan hun kind
  • ouders een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten

Daarnaast kan een school zelf beslissen waarvoor de beroepscommissie tussenbeide kan komen. In het schoolreglement vindt u hier meer informatie over. U vindt in het schoolreglement ook meer informatie over de manier waarop u een beroep moet indienen. Let op, de termijnen waarbinnen u beroep kan indienen, zijn soms erg kort.