Gedaan met laden. U bevindt zich op: Open Ruimte Platform

Open Ruimte Platform

Het Open Ruimte Platform verenigt de expertise en creativiteit van diverse actoren en sectoren in Vlaanderen rond open ruimte.

 
 

Programma's

Het belang van de open ruimte

De open ruimte is van levensbelang. Ze is niet alleen broodnodig voor onze voedselproductie en biodiversiteit, maar verzacht ook de effecten van klimaatverandering. Zo buffert ze het tekort of teveel aan water en is ze onmisbaar voor de productie van hernieuwbare energie. De open ruimte is essentieel voor onze gezondheid, doordat we er rust, ontspanning en beleving vinden.

We moeten daarom dringend de resterende open ruimte versterken en de kwaliteit en de samenhang ervan verhogen.

Waarom dit platform?

Het Open Ruimte Platform wil de realisatie van de openruimtedoelstellingen versnellen door de krachten te bundelen en vernieuwende praktijken en realisaties te stimuleren, te versnellen en op te schalen. Complexe ruimtelijke thema’s zoals water, landbouw, verstedelijking en klimaatverandering kunnen en moeten niet alleen door de overheid of door afgebakende sectoren aangepakt worden, maar vergen een samenwerking tussen beleidsniveaus, sectoren en maatschappelijke organisaties. Uitvoeringen op terrein gebeuren door lokale initiatieven.

Werking van het platform

Het Open Ruimte Platform bundelt kennis, brengt vernieuwende praktijken in beeld en koppelt die aan beleidsdoelen via een gezamenlijk leertraject. Het ondersteunt de aanpak van programma’s, brengt daarbij kennisuitwisseling en -opbouw tot stand en staat in voor doorwerking in de praktijk.

Concreet werkt het met verschillende programma’s die elk met een specifieke insteek de realisaties op het terrein een boost moeten geven. Momenteel lopen volgende programma’s: ‘Water+Land+Schap’, ‘Proeftuinen Droogte’, ‘Vlaanderen Breekt Uit!’, ‘Landschapsparken’, Voedsellandschap’, ‘Luwte-Oases’, ‘Grondzaken’.

Het Open Ruimte Platform heeft per programma een diverse samenstelling op maat van de focus van dat uitvoeringsprogramma. Als geheel komt het elk halfjaar samen.

Netwerk Open Ruimte Platform

Het Open Ruimte Platform verenigt sinds 2013 de expertise en creativiteit van diverse actoren en sectoren in Vlaanderen rond open ruimte. Het startte als een initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij, het Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Vandaag is het een nog steeds groeiende groep van meer dan 35 organisaties, met o.a.:

  • beleids- en terreinexperten van de Vlaamse beleidsdomeinen Omgeving en Landbouw, Welzijn en Volksgezondheid, Economie, Wetenschap en Innovatie, Kanselarij en Bestuur
  • belanghebbende middenveldorganisaties
  • academische experten
  • vernieuwende lokale coalities

Nieuws

Het Open Ruimte Platform is in beweging! Op deze pagina vindt u verslagen van bijeenkomsten en informatie over de realisaties.

Bibliotheek

Al doende bouwt het Open Ruimte Platform ervaring en kennis op. In de bibliotheek delen we deze als inspiratie.