Algemene contactgegevens

Adres

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
Afdeling Operationeel Waterbeheer

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 16), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
053 71 10 78

Bevoegdheden

  • beheer van de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer
  • grondwaterbeheer, met inbegrip van het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater, en het ontsluiten van de grondwatergegevens via de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) ((opent in nieuw venster))
  • lokaal waterbeheer, met inbegrip van de subsidiëring polders en wateringen en de samenwerking met de lokale besturen
  • drinkwater en grijswaterbeheer
  • rattenbestrijding
  • watersysteemkennisbeheer, met inbegrip van het adviseren van de aanvragen watertoets en hoogwaterbeheer

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vael Barbara