Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Milieumaatschappij
Afdeling Operationeel Waterbeheer

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 214 21 11
Fax
053 71 10 78
E-mail
info@vmm.be

Bevoegdheden

  • beheer van de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer
  • grondwaterbeheer, met inbegrip van het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater, en het ontsluiten van de grondwatergegevens via de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) (opent in nieuw venster)
  • lokaal waterbeheer, met inbegrip van de subsidiëring polders en wateringen en de samenwerking met de lokale besturen
  • drinkwater en grijswaterbeheer
  • rattenbestrijding
  • watersysteemkennisbeheer, met inbegrip van het adviseren van de aanvragen watertoets en hoogwaterbeheer

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vael Barbara