Algemene contactgegevens

Adres

BRUGEL

Telefoon
0800 97 198
Fax
02 563 02 13
Email
info@brugel.be
Website
http://www.brugel.brussels/nl_BE
Openingsuren
Maandag
9:00 - 12:00
Dinsdag
9:00 - 12:00
Woensdag
9:00 - 12:00
Donderdag
9:00 - 12:00
Vrijdag
9:00 - 12:00

Bevoegdheden

Inwoners uit Brussel die vragen hebben over de energiemarkt kunnen een beroep doen op het agentschap 'Brussel Gas Elektriciteit' (BRUGEL), de Brusselse regulator voor energie. BRUGEL is de Brusselse tegenhanger van de de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). De VREG is niet bevoegd voor de energiemarkt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

BRUGEL:

  • ziet erop toe dat de organisatie en de werking van de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt op efficiënte wijze wordt geregeld en verleent adviezen aan de overheid
  • controleert en reglementeert de organisatie van de energiemarkt
  • verstrekt informatie aan huishoudelijke en professionele verbruikers om hen in staat te stellen de meest aangewezen keuze van een leverancier te maken.