Gedaan met laden. U bevindt zich op: Federale Pensioendienst

Federale Pensioendienst

De Federale Pensioendienst (FPD) is op 1 april 2016 ontstaan als fusie van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) voor de gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden van de privésector en de Pensioendienst voor de Openbare Sector (PDOS) voor gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden uit de openbare sector. Sinds 1 januari 2018 heeft de FPD de dossiers overgenomen van de vroegere Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid.

Overheidspensioenen

De Federale Pensioendienst is bevoegd voor:

 • de rust- en overlevingspensioenen van de meeste ambtenaren
 • de vergoedingspensioenen van oorlogs- en vredestijd
 • de oorlogs- en mobilisatierenten
 • en de arbeidsongevallenrenten van een groot deel van de overheidssector.

De FPD is verantwoordelijk voor de berekening en uitbetaling van de pensioenen van:

 • de ambtenaren ten laste van de Staatskas (vooral pensioenen van vastbenoemde ambtenaren of daarmee gelijkgestelde personeelsleden):
  • de federale openbare diensten
  • de gemeenschappen en de gewesten
  • het onderwijs (gemeenschapsonderwijs, gesubsidieerd vrij, gemeentelijk en provinciaal onderwijs)
  • het leger
  • bpost
  • Proximus
  • de erkende erediensten
  • de magistratuur
  • de provinciegouverneurs
  • het beroepspersoneel van de gewezen kaders in Afrika.
 • personeelsleden van personeelsleden waarvan de reglementering volledig of grotendeels gelijk is aan die van de ambtenaren ten laste van de Staatskas:
  • de instellingen van openbaar nut (parastatalen, pararegionalen, ...) die aangesloten zijn bij de Pool der Parastatalen
  • de gemeenten, OCMW's en intercommunales die aangesloten zijn bij de gemeenschappelijke pensioenregimes van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • de geïntegreerde politie.

De FPD is niet bevoegd voor de pensioenen van de personeelsleden van:

 • instellingen van openbaar nut die niet aangesloten zijn bij de Pool der Parastatalen maar een eigen pensioenregeling hebben (VRT, de Nationale Bank van België, ...)
 • de provincies, de gemeenten, OCMW's en intercommunales die een eigen pensioenregeling en -kas hebben of die de pensioenen door een voorzorgsinstelling laten beheren
 • de NMBS (sinds 1 januari 2007 zijn de pensioenen van de NMBS ten laste van de Staatskas, maar de NMBS blijft zelf verantwoordelijk voor de toekenning, het beheer en de uitbetaling van die pensioenen)
 • de parlementairen en de lokale uitvoerende mandatarissen (o.a. burgemeesters).

Sommige van deze pensioenen worden toch door de FPD berekend en beheerd in het kader van overeenkomsten die met dergelijke instellingen afgesloten worden. In dat geval treedt de FPD op als een soort voorzorgsinstelling, maar de FPD houdt zich nooit bezig met de financieringsplannen van deze pensioenen. Ex-personeelsleden wenden zich dus best tot de personeelsdienst van hun voormalige werkgever. De nodige contactgegevens worden vermeld op de briefwisseling naar gepensioneerde ambtenaren.

Vragen en informatie

Op het gratis telefoonnummer 1765 ('De Pensioenlijn') kunt u terecht met al uw vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin u hebt gewerkt (werknemer, zelfstandige of ambtenaar). Via 1765 wordt u in contact gebracht met de juiste pensioeninstelling.

Op de website van de Federale Pensioendienst vindt u:

 • uitgebreide informatie over de wetgeving, berekeningen en bedragen
 • een simulatiemodule voor de berekening van het pensioen. Een simulatie van uw pensioenberekening kan ook via Kenuwpensioen.be (tijdelijk niet beschikbaar)
 • meer informatie over de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) (dat vroeger het 'gewaarborgd inkomen bejaarden' werd genoemd).

Contactgegevens

Telefoon
1765
Adres

Federale Pensioendienst

Europa Esplanade, 1060 Sint-Gillis, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Federale Pensioendienst

Europaesplanade 1, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel), België

Routeplanner opent in nieuw venster

Arbeidsreglement