De HZIV is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze neemt alle prestaties op zich inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut:

  • tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige verstrekkingen
  • uitkering ter vergoeding van loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit)
  • uitkering voor begrafeniskosten.

Personen kunnen dus kiezen of ze zich liever aansluiten bij één van de gekende mutualiteiten (bv. de socialistische, christelijke, liberale, neutrale of onafhankelijke ziekenfondsen) of bij deze HZIV.

Zeevarenden

Op 1 januari 2018 heeft de HZIV een aantal taken overgenomen van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ):

  • de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zeelieden
  • de sociale dienst
  • de toekenning en betaling van de 'aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd'.

Contactgegevens

Adres

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Troonstraat 30A, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
0800 11 292