Algemene contactgegevens

Adres

Koolstraat 35, 1000 Brussel

Routeplanner
Website
http://www.inspfin.be/nl
Email
daniel.ketels@vlaanderen.be
Fax
02 553 26 50
Telefoon
02 553 26 60

Bevoegdheden

  • vervult de functie van financieel en budgettair adviseur bij de Vlaamse regering
  • geeft advies bij de beleidsvoorbereiding en de begrotingsopmaak, bij de beleids- en begrotingsuitvoering en bij de beleids- en begrotingsevaluatie