Algemene contactgegevens

Adres

Inspectie van Financiën

Koolstraat 35, 1000 Brussel

Routeplanner
Telefoon
02 553 26 60
Fax
02 553 26 50
E-mail
daniel.ketels@vlaanderen.be
Website
http://www.inspfin.be/nl

Bevoegdheden

  • vervult de functie van financieel en budgettair adviseur bij de Vlaamse regering
  • geeft advies bij de beleidsvoorbereiding en de begrotingsopmaak, bij de beleids- en begrotingsuitvoering en bij de beleids- en begrotingsevaluatie