Algemene contactgegevens

Adres

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Ernest Blerotstraat 1, 1070 Anderlecht, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Telefoon
0800 12 800
Fax
02 233 40 32

Bevoegdheden

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is belast met het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Het Instituut:

  • ontwikkelt, ondersteunt en coördineert studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen
  • evalueert de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief
  • richt aanbevelingen tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen
  • organiseert ondersteuning en bijstand aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van de gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen
  • verleent hulp aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en plichten betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen
  • kan optreden in rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de strafwetten en andere wetten die specifiek tot doel hebben de gelijkheid van vrouwen en mannen te waarborgen, aanleiding kan geven
  • verzamelt en verstrekt alle nodige informatie en documentatie en werkt een netwerkstructuur uit met de verschillende betrokken partijen in het domein van de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het Instituut is een federale parastatale.