Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ombudsdienst voor Energie

Ombudsdienst voor Energie

De Ombudsdienst voor Energie behandelt als federale dienst klachten over de werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt. U kunt bij deze dienst terecht wanneer u met uw klacht geen gehoor vindt bij uw energieleverancier.

De ombudsdienst heeft als opdracht:

  • alle klachten van eindafnemers (klanten) te beoordelen en te onderzoeken die te maken hebben met de activiteiten van elektriciteits- en aardgasbedrijven.
  • te bemiddelen om een minnelijke schikking te vergemakkelijken voor geschillen tussen de elektriciteits- en aardgasbedrijven en de eindafnemers (klanten).
  • een aanbeveling te richten aan de elektriciteits- en aardgasbedrijven in geval geen minnelijke schikking kan worden bereikt.

Belangrijk: klachten zijn pas ontvankelijk wanneer de klager eerst stappen heeft ondernomen bij het betrokken elektriciteits- of gasbedrijf. Pas wanneer u geen bevredigende oplossing kreeg bij de energieleverancier, is een schriftelijke klacht bij de ombudsdienst mogelijk.

Klachten moeten schriftelijk (via brief of e-mail of online klachtenformulier(opent in nieuw venster)) worden overgemaakt. U moet uw volledige persoonsgegevens, een beschrijving van het conflict en de eventuele nodige bewijsstukken meesturen (bijvoorbeeld facturen, brieven,...).

Contactgegevens

Telefoon
02 211 10 60
Fax
02 211 10 69
Adres

Ombudsdienst voor Energie

North Gate II

Koning Albert II laan 8 bus 6, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster