Algemene contactgegevens

Adres

Raad van State

Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

De Raad van State biedt de mogelijkheid aan burgers en rechtspersonen om in beroep te kunnen gaan tegen onwettige administratieve rechtshandelingen die hen mochten hebben geschaad. De Raad van State kan administratieve handelingen (individuele rechtshandelingen en reglementen) schorsen en vernietigen als die strijdig zijn met de geldende rechtsregels.

De Raad van State is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges.

De Raad van State geeft ook advies bij ontwerpen en voorstellen van wet en decreet.