Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

  • int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen, waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert
  • verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

De RSZ voert ook een aantal taken uit van de vroegere Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) en van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ):

  • de inning van de socialezekerheids-, pensioen- en conventionele bijdragen van de lokale en provinciale overheidsdiensten
  • de overzeese sociale zekerheid
  • de sociale en fiscale Maribel van de overheidssector en de betaling van diverse premies
  • de registratie en controle van socialezekerheidsaangiften van zeelieden
  • de inning van de sociale bijdragen
  • het beheer van de Poollijst
  • de toekenning van het wachtgeld en van de uitkering voor zeegewenning.

Organisatiestructuur

Contactgegevens

Telefoon
02 509 59 59
Fax
02 509 30 19
Adres

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Victor Hortaplein 11, 1060 Sint-Gillis, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Victor Hortaplein 11, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel), België

Routeplanner opent in nieuw venster