Algemene contactgegevens

Bevoegdheden

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

  • int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen, waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert
  • verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

De RSZ voert ook een aantal taken uit van de vroegere Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) en van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) ((opent in nieuw venster)):

  • de inning van de socialezekerheids-, pensioen- en conventionele bijdragen van de lokale en provinciale overheidsdiensten
  • de overzeese sociale zekerheid
  • de sociale en fiscale Maribel van de overheidssector en de betaling van diverse premies
  • de registratie en controle van socialezekerheidsaangiften van zeelieden
  • de inning van de sociale bijdragen
  • het beheer van de Poollijst
  • de toekenning van het wachtgeld en van de uitkering voor zeegewenning.