Voorwaarden

Op de website vindt u de voorwaarden waaraan de jonge landbouwer moet voldoen.

Procedure

Alle VLIF-steunaanvragen verlopen via het e-loket ((opent in nieuw venster)) voor Landbouw en Visserij.

Op de website leest u hoe u de overnamesteun kunt aanvragen.

Bedrag

Overnames worden gesubsidieerd in de vorm van een opstartpremie. De premie is afhankelijk van het brutobedrijfsresultaat (BBR) van het bedrijf waarop de aanvrager zich voor het eerst vestigt als landbouwer.

U vindt de precieze bedragen op de website.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw.

Ministerieel besluit van 22 december 2015 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw.