Er moet een goed onderscheid gemaakt worden wat de bestemming is van de fokkerij:

  • Ofwel gaat het om een handelsactiviteit, het echt fokken (kweken) van paarden of ezels.
  • Ofwel gaat het om een manege ((ver)huren van paarden, rijlessen, ...).

Omgevingsvergunning

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning (voorheen 'milieuvergunning' en 'bouwvergunning') kunt u het best contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente. Veel hangt namelijk af van waar de stalling gelegen is en in welk type gebied (woongebied, agrarisch gebied, woongebied met agrarisch karakter). De volledige reglementering vindt u in de Vlarem(opent in nieuw venster), de Vlaamse milieureglementering.

Erkenning

Voor de erkenning, controle en registratie van paarden en ezels moet u zich wenden tot de Federale overheidsdienst Volksgezondheid - Dienst Dierenwelzijn en CITES.

Mestbelasting

Vanaf een bepaalde hoeveelheid paarden moet u een mestbelasting betalen. Als u meerdere paarden wilt houden, kunt u voor meer informatie terecht bij uw gemeentebestuur of bij de Mestbank, een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Informatie

Voor meer informatie over het fokken van paarden en ezels kunt u terecht bij de Dienst Kwaliteit van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (het vroegere Vlaams Fokkerijcentrum).

Met het oog op de rasverbetering van paarden en ezels erkent de Vlaamse overheid op het niveau van de fokkerij de vzw Paardenpunt Vlaanderen als coördinerend orgaan.