Gedaan met laden. U bevindt zich op: Paarden en ezels fokken

Paarden en ezels fokken

Onder fokkerij wordt verstaan het houden van merries om mee te kweken, de opfok van veulens en het uitbaten van dekhengsten. Een fokkerij voor paarden of ezels moet de nodige erkenningen en vergunningen hebben.

Er moet een goed onderscheid gemaakt worden wat de bestemming is van de fokkerij.

  • Ofwel gaat het om een handelsactiviteit, het echt fokken (kweken) van paarden of ezels.
  • Ofwel gaat het om een manege ((ver)huren van paarden, rijlessen, enz.).

Omgevingsvergunning

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning (voorheen 'milieuvergunning' en 'bouwvergunning') kunt u het best contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente. Veel hangt namelijk af van waar de stalling gelegen is en in welk type gebied (woongebied, agrarisch gebied, woongebied met agrarisch karakter). De volledige reglementering vindt u in de Vlarem(opent in nieuw venster), de Vlaamse milieureglementering.

Erkenning

Voor de erkenning, controle en registratie van paarden en ezels moet u zich wenden tot de Federale overheidsdienst Volksgezondheid - Dienst Dierenwelzijn en CITES.

Mestbank

Als u meerdere paarden wilt houden, kunt u voor meer informatie over de mestwetgeving terecht bij uw gemeentebestuur of bij de Mestbank, een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Informatie

Voor meer informatie over het fokken van paarden en ezels kunt u terecht bij de Afdeling Landbouwsteun en Productkwaliteit van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Met het oog op de rasverbetering van paarden en ezels erkent de Vlaamse overheid op het niveau van de fokkerij de vzw Paardenpunt Vlaanderen als coördinerend orgaan.