Gedaan met laden. U bevindt zich op: Plaatsing van een jongere in een gemeenschapsinstelling

Plaatsing van een jongere in een gemeenschapsinstelling

Een jeugdrechter kan een jongere voor een bepaalde periode in een gemeenschapsinstelling plaatsen, bijvoorbeeld als die jongere een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd of als de jongere in een zwaar problematische opvoedingssituatie verkeert.

Wat doet een gemeenschapsinstelling?

In een gemeenschapsinstelling zorgen begeleiders, leerkrachten, psychologen en maatschappelijk werkers voor een goede pedagogische begeleiding. Daarnaast is er een specifiek aanbod in functie van de concrete hulpvraag van elke jongere, rekening houdend met de mogelijkheden van de instelling. Dat betekent dat de gemeenschapsinstellingen de hulp bieden die de jongere nodig heeft. Samen met de jongere, ouders, consulent en jeugdrechter zoeken ze uit hoe de jongere het best wordt geholpen.

In de gemeenschapsinstellingen zijn er open en gesloten afdelingen. Of de jongere nu in een open of een gesloten afdeling terecht komt, het dagelijkse leven speelt zich vooral af binnen de muren van de instelling. In een gesloten afdeling zijn de regels en het toezicht wel strenger dan in een open afdeling.

Waar bevinden deze gemeenschapsinstellingen zich?

Het gaat dan om:

  • gemeenschapsinstelling De Zande (campussen Ruiselede, Beernem en Wingene)
  • gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol (campussen De Markt en De Hutten)
  • en gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg

De jeugdrechter probeert de jongere te plaatsen in de instelling die het dichtst bij hem thuis ligt.

Een jongere kan ook geplaatst worden in het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard in Tongeren (vanaf 16 jaar) als het gaat om heel ernstige feiten en er geen beschikbare plaats is in de gemeenschapsinstellingen. De maximumtermijn van een dergelijke plaatsing bedraagt 2 maanden en 5 dagen. Daarna moet de jeugdrechter een andere beslissing nemen.

De gemeenschapsinstellingen worden beheerd door het agentschap Opgroeien (Jeugdhulp). Met vragen of klachten kunt u steeds terecht bij Opgroeipunt(opent in nieuw venster).

Meer informatie over de gemeenschapsinstellingen(opent in nieuw venster) kunt u lezen op de website van Opgroeien.

Procedure

De plaatsing gebeurt via de jeugdrechtbank.

Regelgeving

  • De wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, gewijzigd bij de wetten van 15 mei 2006 en van 13 juni 2006 en laatst gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2005;
  • het samenwerkingsakkoord van 30 april 2002 tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
  • het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.
  • Het decreet Jeugddelinquentierecht, dat van kracht is sinds 1 september 2019 en stelselmatig in werking treedt.