Procedure

Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend.

Als u als eigenaar meent recht te hebben op deze vergoeding, dan dient u een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. U doet dit uiterlijk één jaar na het ontstaan van het recht op de planschadevergoeding.

Bedrag

De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging.

Wetgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 Bus 8, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 80 11
Email
omgeving@vlaanderen.be
Website
http://www.omgevingvlaanderen.be