Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacy en gegevensverwerking door de Vlaamse Belastingdienst

Privacy en gegevensverwerking door de Vlaamse Belastingdienst

De Vlaamse Belastingdienst verwerkt heel wat persoonsgegevens voor haar wettelijke opdrachten. Via deze pagina vindt u een overzicht van die gegevens, de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden en welke rechten u als burger heeft specifiek voor de gegevensverwerking.