Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kruidenrijk Grasland

Kruidenrijk Grasland

Kruidenrijk grasland is niet of nauwelijks bemest grasland met kruiden die tot bloei kunnen komen. Die graslanden hebben een meerwaarde voor de natuur, landbouw én jacht. Dat bleek uit het project ‘Kruidenrijk Grasland’ in de Scheldevallei in Berlare en Zele. 

Doel

Regionaal Landschap Schelde-Durme bracht natuurverenigingen, landbouwers en jagers samen om de vochtige graslanden bij de Schelde in Zele en Berlare te herstellen tot kruidenrijke graslanden. Tot dan had iedere beheerder zo zijn idee over het beheer van die graslanden. Maar door bemesting en frequent maaien ging de biodiversiteit er fel achteruit.

Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseerde informatiemomenten en terreinbezoeken om mensen samen te brengen, kennis uit te wisselen en samenwerking te stimuleren.

Met het initiatief wilde het regionaal landschap opnieuw meer soorten aantrekken van de rode lijst, die aangeeft hoe groot de kans is dat een soort in een bepaalde regio zal uitsterven.

Resultaten

Het project toonde aan dat kruidenrijk grasland voordelen heeft voor de natuur, de landbouw én de jacht.

  • In goed ontwikkelde, kruidenrijke graslanden groeien al gauw tientallen verschillende plantensoorten die akker- en weidevogels aantrekken. De graslanden hebben een hoog waterbergend vermogen en slaan in de bodem evenveel koolstof op als een bos.
  • Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek onderzocht de voedingswaarde van 6 percelen kruidenrijk landschap. De eiwitrijke planten bevatten belangrijke voedingsstoffen voor het vee.
  • Ook voor de jacht is een kruidenrijk landschap een plus, want heel wat wildsoorten houden er zich schuil.

Opvolging van het project

Dit project kreeg een vervolg: Agro MEATs Nature. Daarin zochten landbouwers, natuurbeheerders, vleesverwerkers en onderzoekers samen naar manieren om kwalitatief hoogstaand vlees te produceren met respect voor de natuur en met een minimale ecologische voetafdruk. De brochure ‘Kwaliteitsvlees uit kruidenrijk grasland’(opent in nieuw venster) vat het project samen.