Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bescherm de berm

Bescherm de berm

Inagro werkte een jaar lang rond milieuvriendelijk berm- en perceelbeheer in West-Vlaanderen. Het onderzoekscentrum voor praktijkonderzoek in land- en tuinbouw sensibiliseerde landbouwers en bracht partners samen om te investeren in geschikte, gemeenschappelijke maaiers.  

Het doel

In 2012 zette Inagro een sensibiliseringsproject op om de bermen te beschermen. Ze legden aan landbouwers uit waarom perceelsranden zo belangrijk zijn voor de natuur, hoe ze die randen milieubewust kunnen onderhouden en wat de landbouwer er zelf bij wint.

Doelen van het project:

  • meer biodiversiteit in de berm- en perceelsranden
  • perceelsranden als natuurlijke gewasbescherming
  • natuurlijke bescherming en waterbuffer voor de akkers

Perceelsranden en kleine landschapselementen rond landbouwgebieden hebben het vaak hard te verduren. Ze lijden onder de afspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen. En in veel gevallen maaien of branden landbouwers die stukken gemakshalve af zodat biodiversiteit er geen kans krijgt. Met het project ‘Bescherm de berm’ verhoogde Inagro het wederzijdse begrip tussen landbouwers, overheden en natuurbeschermers.

Resultaten van het project

  • leidraden met goede voorbeelden van bermbeheer: de fiche ‘Bescherm de berm – Tips voor een goed berm- en randenbeheer’(opent in nieuw venster), een fotoarchief met goede voorbeelden, een bijbehorende presentatie en een praktische leidraad
  • studienamiddag ‘Bescherm de berm’ in oktober 2012
  • demonstratiedag ‘Sproeien zonder knoeien’
  • Alle West-Vlaamse gemeenten kregen informatie over het project en werden bevraagd over het berm- en randenbeheer in hun gemeente. De gemeenten kregen ook de digitale versie van de folder ‘Bescherm de berm’ om te verspreiden via hun eigen kanalen.

Geleerde lessen

Wat houdt landbouwers tegen om hun perceelsranden te beheren met aandacht voor de biodiversiteit? Uit het project kwam naar voren dat ze vaak niet de geschikte machines hebben om de randen te onderhouden. De investering in een maaier is te duur voor een individuele landbouwer. Zo ontstond bij Inagro het idee om materiaal gezamenlijk aan te kopen.

Opvolging van het project

  • Inagro bracht landbouwers in de buurt van het Beverhoutsveld, op de grens tussen Oostkamp en Beernem, samen met het regionaal landschap, het land- en tuinbouwinstituut in Oedelem, het agrobeheercentrum en de gemeente voor de aankoop van een gemeenschappelijke randenmaaier.
  • Inagro ging ook na of er op andere plekken in West-Vlaanderen deelprojecten konden worden opgezet voor het gebruik van maaiers. Ze overlegden met onder andere de vzw Agrobeheercentrum en Regionaal Landschap Houtland, en zochten naar andere partners.