Gedaan met laden. U bevindt zich op: Boerennatuur op scherp

Boerennatuur op scherp

Wat landbouwers doen om de natuur en het landschap te behouden en te verbeteren, is bij veel mensen en natuurliefhebbers nog onbekend. Daarom organiseerden het West-Vlaamse onderzoekscentrum voor de landbouw Inagro, Regionaal Landschap Westhoek en Regionaal Landschap Houtland activiteiten om boeren en natuurliefhebbers elkaar te laten vinden.

Het doel

Inagro, Regionaal Landschap Westhoek (RLW) en Regionaal Landschap Houtland (RLH) lieten landbouwers en natuurliefhebbers kennismaken met elkaars kijk op de natuur in buitengebied. Zo wilden ze de verstandhouding tussen de twee groepen verbeteren en hen meer waardering voor elkaar laten opbrengen.

Het project

Inagro en de twee regionale landschappen organiseerden van februari tot december 2008 verschillende activiteiten voor boeren en natuurliefhebbers met de bedoeling om elkaar beter te leren kennen:

  • ontmoetingsdagen in landbouwbedrijven, met rondleidingen gegidst door boeren en lokale natuurgidsen, en een goede babbel om elkaar beter te leren kennen
  • busuitstappen naar de mooiste stukjes boerennatuur in de Westhoek
  • fotowedstrijd met als doel de deelnemers te laten stilstaan bij wat de boerennatuur voor hen betekent, en boeren en natuurliefhebbers met elkaar in gesprek te laten gaan
  • fototentoonstelling met de beste twintig foto’s van de fotowedstrijd
  • brochure ‘Boerennatuur op scherp’ met ook daarin de beste foto’s
  • slotmanifestatie met huldiging van de winnende foto’s en gesprekken tussen boeren en natuurliefhebbers.

De geleerde les: drempel blijft hoog, beide groepen moeten blijven worden gestimuleerd

Verschillende natuurverenigingen en landbouwers vonden elkaar tijdens de activiteiten en beslisten om verder met elkaar samen te werken. Dat was te danken aan de ludieke, informele en laagdrempelige aanpak. Toch was er vooral bij natuurliefhebbers nog veel achterdocht en een hoge drempel om in gesprek te gaan. Het blijft nodig om de opbouwende dialoog tussen beide groepen zelf te stimuleren en op te zetten, in eerste instantie rond ‘zachte’ onderwerpen.

De toekomst

Nadat het project was afgelopen, was het duidelijk dat nog meer acties nodig zijn om het draagvlak te vergroten:

  • structureel overleg tussen landbouw, natuur en milieu
  • terreinbezoeken met boeren en natuurliefhebbers
  • demonstraties over agrarisch natuurbeheer
  • onderzoek naar de rentabiliteit van agrarisch natuur- en landschapsbeheer