Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een toekomst voor een abdijlandschap

Een toekomst voor een abdijlandschap

Eeuwen geleden was de abdij van Affligem een van de machtigste der Nederlanden. Om de abdij en haar landschap de grandeur van weleer terug te geven, bundelden heel wat organisaties in 2012 hun krachten voor het project ‘Een toekomst voor een abdijlandschap’. 

Het doel

De Faluintjes, de Kluizen en de Koudenbergbeekvallei: een afwisselend landschap met bossen, akkers, weilanden en bomenrijen. Rond de abdij van Affligem vindt u zeldzame natuur op een historisch bijzondere plek. Maar eigenaars, bezoekers en bewoners beseffen dat niet altijd. Daarom lanceerde het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in 2012 een project om:

 • het bewustzijn en de betrokkenheid te vergroten
 • een gemeentelijke werkgroep te starten die zich richt op het landschap
 • het typische landschap van de abdij te beschermen en te versterken

Resultaten

 • De werkgroep Abdijlandschap Affligem zag het licht.
 • De werkgroep werkte een thematische wandeling uit tussen de abdij en het natuurgebied: de Roofridderswandeling(opent in nieuw venster), een verwijzing naar de 6 roofridders die zich in het begin van de 11de eeuw bekeerden en in de abdij kwamen wonen.
 • Samen met de bewoners werkte het regionaal landschap aan een landschapsvisie voor het gebied tussen de Kluiskouter en het gemeentelijke natuurontwikkelingsgebied. In die zone zijn veel verschillende actoren actief. De landschapsvisie verzoent de behoeften en wensen van al die actoren.
 • Het landschap rond het klooster De Kluizerij onderging een metamorfose. Bosgroep Groene Corridor hielp er om een boomgaard, houtkant, knotbomen en allerlei heggen en hagen aan te planten. De wilgen werden geknot en er kwam een houten vlonderpad. Ook ondertekenden omliggende eigenaars overeenkomsten om het karakteristieke landschap mee in stand te houden.
 • Tijdens een lessenreeks ‘landschapslezen’ leerden bewoners, landbouwers, jagers, … om door verschillende brillen – die van een landbouwer, ecologist, historicus en geoloog – naar het landschap te kijken. Tijdens de laatste les plantten de deelnemers een houtkant met 350 planten mee aan.

Opvolging van het project

Het project ‘Een toekomst voor een abdijlandschap’ zette heel wat in gang.

 • De werkgroep vertaalde in 2013 de landschapsvisie van de abdij in een toegankelijke brochure met wandelkaart voor de bewoners.
 • De werkgroep bleef de eigenaars en beheerders ondersteunen om het landschap te onderhouden. 2 eigenaars die ook de lessenreeks volgden, plantten kleine landschapselementen aan.
 • Er werden beheerovereenkomsten afgesloten met landbouwers in de buurt. Dat gebeurde samen met de Vlaamse Landmaatschappij.
 • Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei spoorde de gemeente aan om in het beleid meer aandacht te hebben voor de verdere ontwikkeling van het waardevolle landschap rond de abdij.