Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fauna-akkers in de Voorkempen

Fauna-akkers in de Voorkempen

Het moment dat een jager aan Regionaal landschap de Voorkempen (RLV) vroeg hoe hij kon helpen om de bijen op zijn wildakker te beschermen, was historisch. Het was meteen de start van dit fauna-akkerproject en de samenwerking tussen jagers en het regionale landschap. Fauna-akkers beschermen niet alleen akkervogels, bijen, vlinders, kleine zoogdieren en wild, ze hebben ook een positief effect op houtkanten, hagen, poelen, bermen, bomenrijen en andere natuurelementen. 

Het doel

Met ‘Fauna-akkers in de Voorkempen’ wilde RLV in 2011 de landbouwers, natuurbeschermers, jagers, grondeigenaars en inwoners informatie geven over het nut en de mogelijkheden van fauna-akkers.

Het project

Regionaal Landschap de Voorkempen:

  • organiseerde een themadag met 2 lezingen en 4 werkgroepen rond fauna-akkers
  • ontwikkelde een infowand die meer informatie geeft over het nut en de waarde van fauna-akkers. De infowand kan worden uitgeleend.
  • maakte een educatieve folder over fauna-akkers voor scholen
  • publiceerde een projectpagina met informatie over fauna-akkers op zijn website
  • zaaide 126 hectare aan fauna-akkers in met een mengsel van verschillende nectar- en stuifmeelsoorten die op verschillende momenten bloeien. Dat mengsel werd gesponsord door landbouwers en wildbeheereenheden.
  • organiseerde een zomerpicknick rond het thema bijen en fauna-akkers, met streek- en honingproducten, een infomarkt, animatie en activiteiten

Geleerde lessen

De landbouwers waren duidelijk geïnteresseerd, ook in andere kleine landschapselementen. Maar landschapselementen die niet kunnen worden verwijderd, schrikken hen af omdat ze flexibel willen omgaan met hun gronden. Daarbij komt dat de wetgeving rond landschapselementen complex is.

Het vervolg

Hoewel het project alleen de prestaties van de mengsels en inzaaimethoden wilde volgen, werden ook onverwachte dieren waargenomen. Daarvoor moest een monitoringsysteem worden opgezet. RLV bracht alle fauna-akkers in kaart met een gps. Via een GIS-bestand kon het fauna-akkerproject zo ook na 2011 verder worden gestuurd. Het project werd ook uitgebreid naar de 4 Antwerpse regionale landschappen en dus de hele provincie Antwerpen.