Gedaan met laden. U bevindt zich op: Landbouwers en natuurverenigingen werken samen in Peer

Landbouwers en natuurverenigingen werken samen in Peer

Natuurliefhebbers en landbouwers verenigen in een gebied dat zowel agrarisch als ecologisch waardevol is? Het is niet vanzelfsprekend. Daarom besloot het Regionaal Landschap Kempen en Maasland een handje te helpen met de oprichting van de werkgroep Natuur & Landbouw.

Het doel

Het Limburgse Peer is een landelijke gemeente met grotendeels agrarisch gebied, en tegelijk een vogelrichtlijngebied waaraan 3 habitatrichtlijngebieden grenzen. Dat betekent dat de paden van landbouwers en natuurliefhebbers er elkaar regelmatig kruisen. Samenwerking is nodig, maar niet evident. De belangen zijn weleens tegenstrijdig en het gaat vaak over zaken die op een hoger niveau geregeld worden. Daarom creëerde het Regionaal Landschap Kempen en Maasland de werkgroep Natuur & Landbouw die zich - op een constructieve manier - buigt over grote, bovenlokale projecten die zowel voor de natuur als de landbouw belangrijk zijn.

Het verloop

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland sloeg van begin tot eind 2014 de handen ineen met de stad Peer om, samen met bewoners en landbouwers, te onderzoeken wat de beste toekomst voor de regio was. Resultaat: een actieplan voor Bomerhei 2025. Ze brachten ook een bezoek aan Grenspark Kempen Broek, om zo met eigen ogen te zien hoe een samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos en lokale boeren de beste resultaten oplevert voor landbouw en natuur.

De geleerde les: consensus kan bottom-up bereikt worden

Grote bovenlokale projecten worden vaak op een hoger niveau geregeld. Door een constructieve overlegstructuur op regionaal niveau in het leven te roepen, krijgen bewoners, natuurliefhebbers en landbouwers de kans om via een bottom-upbenadering tot een gedeelde visie te komen.