Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onbekend onbemind

Onbekend onbemind

Onbekend is onbemind. Een cliché maar daarom niet minder waar. Daarom lanceerde Regionaal Landschap Rivierenland in 2013 als een van de eerste een draagvlakverbredingsproject voor landbouw en natuur in zijn regio, zodat alle betrokkenen elkaar beter konden leren kennen én begrijpen.

Het doel

Om de relatie tussen landbouwers en natuurbeheerders te verbeteren, besloot het Regionaal Landschap Rivierenland beide partijen samen te brengen tijdens vormingen en uitstappen. Het doel? Een draagvlak creëren voor agrarisch natuurbeheer en zo streven naar concrete realisaties op het terrein.

Het verloop

Het Regionaal Landschap Rivierenland zette tijdens het project, dat liep van begin tot eind 2013, in op informeren en sensibiliseren. Dat gebeurde met brochures en excursies naar interessante voorbeelden. Zo gingen ze langs bij een biofruitteler die solitaire bijen inzet op zijn boomgaard, waarna ze een bijenhotel plaatsten bij een bioboer. Er volgden ook infoavonden over agrarische waterconservering via stuwen en over agrarisch landschapsbeheer.

De geleerde les: persoonlijke benadering zorgt voor draagvlak

De landbouwers kregen tijdens dit project de kans om hun eigen vragen, bezorgdheden en interesses te delen, waarop de infoavonden dan konden inspelen. Dat maakte dat er niet alleen veel volk naar de infoavonden kwam, maar dat de landbouwers ook openstonden voor de win-winsituaties die daarop werden geschetst. Dat bewezen ook de positieve reacties en de vele praktische vragen achteraf.

De toekomst

Dit project was in de regio van Regionaal Landschap Rivierenland een van de eerste draagvlakverbredingsprojecten voor landbouw en natuur. Dat smaakte duidelijk naar meer: daarna volgden nog verschillende acties om de relatie tussen landbouwers en natuurbeheerders te versterken.