Gedaan met laden. U bevindt zich op: Peer: alternatieve aanpak van landbouwgebied?

Peer: alternatieve aanpak van landbouwgebied?

Het veranderende klimaat dwingt ook steden en gemeenten om maatregelen te nemen om de natuur en de landbouw op hun grondgebied te beschermen. Daarom startte de stad Peer een testproject op om te kijken welke natuurmaatregelen landbouwers kunnen nemen waarvan ze zelf beter worden, ook financieel. 

Het doel

De stad Peer wilde met dit testproject 3 doelen bereiken:

  • bij de landbouwers steun vinden om natuurmaatregelen te nemen
  • zorgen dat de bodem in de omgeving van het brongebied van de Dommel, de Bollisserbeek en de Zwarte Beek meer water kan opslaan
  • samenwerkingen opstarten tussen landbouwers, natuurbeheerders, het Departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het project

Van april 2019 tot maart 2021 liet de stad Peer in het zuiden van haar grondgebied een studie uitvoeren. Doel: de landbouwers inspireren om zo goed mogelijk om te gaan met de evoluties in de landbouw, het klimaat en de natuur. Met de studie wilde Peer win-winsituaties vinden die een meerwaarde betekenen voor de natuur- en klimaatuitdagingen in het buitengebied én de economische belangen van de landbouwers.

Het studiebureau ging in 6 cases na welke natuurmaatregelen in de bedrijfsvoering van landbouwers passen. Van alle boeren in de studie zette het bureau de sterke punten en zwaktes op een rij, net als hun uitdagingen en kansen. De studie bekeek ook welke concrete positieve economische effecten elke maatregel voor hen heeft.