Gedaan met laden. U bevindt zich op: Plagge voor beter bodemleven

Plagge voor beter bodemleven

De grond zit vol leven: van bacteriën en schimmels tot insecten, regenwormen en zelfs zoogdieren, zoals mollen. Dé sleutel tot een gezonde bodem die leven aantrekt? Dat is een goed koolstofgehalte. In landbouwgrond is het koolstofgehalte vaak te laag. Het Regionaal Landschap de Voorkempen zocht uit of plagge uit natuurgebieden meer koolstof in landbouwgrond kan brengen. 

Het doel

In sommige natuurgebieden, zoals heidelandschappen, is plaggen nodig om de groei van nieuwe vegetatie mogelijk te maken. Plaggen houdt in dat je de bovenste, stikstofrijke laag van de bodem afschraapt. De plagge zit vol voedingsstoffen die geschikt zijn om arme grond te verrijken. Het Regionaal Landschap de Voorkempen werkte samen met de Thomas More-hogeschool om uit te zoeken hoe plagge een meerwaarde kan zijn voor landbouwgrond.

Het project

Een landbouwer in Wuustwezel was bereid om zijn veld te bewerken met plagge, voordat hij er maïs op zaaide. Onderzoekers van Thomas More namen stalen van de situatie voor en na de test met de plagge. De resultaten van hun analyse waren niet eenduidig in het eerste jaar van het pilootproject: er was geen opmerkelijk verschil in het koolstofgehalte en de zuurtegraad van de bodem.

Naast dat pilootproject organiseerde het Regionaal Landschap ook activiteiten. Natuurbeheerders en landbouwers konden deelnemen aan een ontmoetingsmoment met terreinbezoek. Na afloop van het pilootproject vond er ook een presentatie plaats van de resultaten van de analyse. Daar vertelde de landbouwer zelf over zijn ervaring in het pilootproject.

De geleerde lessen

Uit een online bevraging werd duidelijk dat een aantal landbouwers bereid zijn om plagge te gebruiken. Dat is interessant voor natuurbeheerders. De plagge is voor hen een restproduct dat op die manier een nuttig doel krijgt. Er is meer onderzoek nodig naar het effect van plagge om landbouwgrond te verrijken. Ook de wettelijke procedures moeten eenvoudiger voordat dat systeem voor alle partijen interessant is.