Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenwerking landbouwers en natuurbeschermers stimuleren

Samenwerking landbouwers en natuurbeschermers stimuleren

Landbouwers en natuurverenigingen met elkaar laten samenwerken, is niet altijd gemakkelijk. Daarom organiseerden verschillende regionale landschappen in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen de ‘Gluren bij de buren’-ontmoetingsdagen waarin de twee elkaar beter leerden kennen. 

Het doel

Gluren bij de buren moest een eye-opener zijn. De regionale landschappen wilden dat de natuurverenigingen de economische realiteit van de landbouw begrepen en dat de landbouwers de waarde van de agrarische buitengebieden leerden kennen. Zo wilden ze beide sectoren concreet met elkaar laten samenwerken.

Het project

Tijdens de Gluren bij de buren-dagen die van 2004 tot 2006 liepen, brachten groepen met een mix van landbouwers en natuurbeschermers een bezoek aan een landbouwbedrijf en een natuurgebied. Telkens legden de conservator van het natuurgebied en de eigenaar van het landbouwbedrijf uit hoe ze werken. Dankzij de discussies die daarna ontstonden, leerden beide sectoren elkaar beter kennen. Vaak bespraken ze ook al de mogelijkheden om met elkaar samen te werken en zochten ze oplossingen voor de knelpunten die een samenwerking in de weg konden staan.

De geleerde les: in gesprek gaan met elkaar loont

Dankzij de Gluren bij de buren-dagen gingen landbouwers en natuurbeschermers met elkaar in gesprek en kregen ze begrip voor elkaar. De dagen toonden dat de twee sectoren vragende partij zijn om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. De bijna unaniem lovende reacties bewezen dat. Zowat alle regionale landschappen en verschillende provincies namen het idee over. De Vlaamse overheid sloeg er zelfs bruggen mee tussen de ambtenaren van de beleidsdomeinen Landbouw en Visserij en Omgeving.