Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samen uit de modder

Samen uit de modder

De klimaatverandering veroorzaakt hevigere regenbuien, en die hebben zelf weer een onaangenaam gevolg: erosie. Inagro, het West-Vlaamse onderzoekscentrum voor de landbouwsector, wilde alle betrokken partijen beter informeren. Over de erosie zelf, en vooral over manieren om die te bestrijden. 

Het doel

Hevige regen, overstromingen, erosie: het zijn ongemakken die iedereen treffen. Landbouwers zien hun vruchtbare grond letterlijk wegstromen. Bij buurtbewoners stijgt de modder soms zelfs tot aan hun enkels. Provinciale en lokale overheden krijgen dan weer te maken met grachten en waterlopen die dichtslibben.

Inagro wilde daarom de verschillende doelgroepen bij elkaar brengen: buurtbewoners, landbouwers én lokale overheden. Want er zijn manieren om erosie te bestrijden in de land- en tuinbouw. Als landbouwers ingrepen doen tegen erosie, is dat goed voor de hele omgeving. Voor mensen, maar ook voor het milieu en de biodiversiteit.

Het project

Inagro wilde tonen dat iedereen er baat bij heeft als landbouwers maatregelen treffen tegen erosie. Daarom richtte het onderzoekscentrum een demonstratieplatform op met inspirerende praktijkvoorbeelden, een overzicht van mogelijke ingrepen tegen erosie, voorbeelden van beheerovereenkomsten en knelpuntlocaties voor omwonenden.

Bovendien bracht Inagro de doelgroepen bij elkaar met:

  • een interactieve bustoer voor landbouwers en beleidsmakers
  • een fietszoektocht waarbij burgers konden kennismaken met het thema
  • een debatavond voor alle doelgroepen met getuigenissen over erosie en erosiemaatregelen, gevolgd door een panelgesprek