Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jong geleerd is oud gedaan: agromilieumaatregelen door studenten land- en tuinbouw

Jong geleerd is oud gedaan: agromilieumaatregelen door studenten land- en tuinbouw

Milieu-, klimaat- of natuurvriendelijke landbouwtechnieken brengen op, zowel voor de omgeving als voor de landbouwer. En omdat ‘jong geleerd, oud gedaan is’ besloot het Regionaal Landschap de Voorkempen die boodschap te verkondigen bij studenten tuin- en landbouw.

Het doel

Het Regionaal Landschap de Voorkempen wilde jonge tuin- en landbouwers – op het einde van hun studie en aan de start van hun loopbaan – bewustmaken van de mogelijkheden van agromilieumaatregelen (zoals perceelsranden of kleine landschapselementen als hagen en poelen). Het doel? Hen warm maken om er ook later als tuin- en landbouwer mee aan de slag te gaan. Het project liet de studenten meteen kennismaken met de werking van natuurverenigingen en wees hen op het belang van de lokale natuurwaarden.

Het verloop

Tijdens het project, dat liep van begin tot eind 2013, kregen de jonge land- en tuinbouwers van het PITO en VITO niet alleen les over agromilieumaatregelen en functionele agrobiodiversiteit, maar mochten ze ook de handen uit de mouwen steken: ze legden een bloemrijke akkerrand aan op de schoolgrond en bouwden bijenhotels. De leerlingen gingen ook een kijkje nemen in een natuurreservaat en op landbouwbedrijven die werken met agromilieumaatregelen.

De geleerde lessen

  • Jonge land- en tuinbouwers ontdekten de voordelen van agromilieumaatregelen
    De jongeren leerden bij – in theorie én praktijk – over functionele agrobiodiversiteit, bestuiving, natuurlijke vijanden en biologische plaagbestrijding.
  • Agromilieumaatregelen zijn in alle land- en tuinbouwbedrijven mogelijk
    Door ‘standaard’ land- en tuinbouwbedrijven te bezoeken die inzetten op agromilieumaatregelen werd duidelijk dat het niet alleen weggelegd is voor biologische bedrijven.
  • Goede samenwerking tussen natuurvereniging en tuin- en landbouwschool
    Beide partijen werkten op een laagdrempelige manier samen rond het gemeenschappelijke thema ‘bestuivende insecten’.

De toekomst

De 2 deelnemende tuin- en landbouwscholen vroegen na afloop onmiddellijk om een vervolg van de lessenreeks. In het PITO nam het Regionaal Landschap de Voorkempen dat in het schooljaar 2014-2015 op zich, en aan het VITO werd het educatieve materiaal overhandigd zodat de leerkrachten dat konden integreren in hun eigen lespakket.