Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klimaatmitigatie in een biologisch landbouwbedrijf

Klimaatmitigatie in een biologisch landbouwbedrijf

Biologisch landbouwbedrijf De Winning wil klimaatneutraal worden. Het Limburgse maatwerkbedrijf schakelde daarvoor De Klimaatploeg van het innovatiesteunpunt in voor een nulmeting en advies om te produceren zonder schadelijke impact op de omgeving. 

Het doel

Hoe verkleinen we als biologisch landbouwbedrijf onze ecologische voetafdruk? En hoe evolueren we naar een klimaatneutraal bedrijf? Met die vragen stapte maatwerkbedrijf De Winning in Lummen naar het innovatiesteunpunt. Met het project wil De Winning bewijzen dat ook een biologisch bedrijf met korteketenlandbouw in Vlaanderen klimaatneutraal kan worden.

Resultaat

De Klimaatploeg(opent in nieuw venster) trok naar De Winning voor een klimaatscan en een nulmeting. Het team van klimaatexperts gaf adviezen hoe het landbouwbedrijf nog duurzamer kon worden, op ecologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk vlak. De adviezen werden ook voorgesteld op de Dag van de Landbouw 2021. Want ook andere landbouwbedrijven kunnen ermee aan de slag.

Geleerde lessen

 • Het adviesrapport van De Klimaatploeg bespreekt de impact op het klimaat van het zaadje tot aan de boerderijpoort. Maar voor De Winning gaat dat niet ver genoeg. Willen ze als landbouwbedrijf echt klimaatneutraal zijn? Dan moeten ze de volledige cyclus aanpakken, van het zaadje tot op het bord.
 • Om als landbouwbedrijf klimaatneutraal te worden, moet het nationale én internationale beleid drempels wegnemen. Conclusies van De Winning:
  • Pas regelgeving aan die biologische landbouw en samenwerking tussen producenten in de weg staat.
  • Laat meer wetenschappelijk onderzoek uitvoeren over de rol van biologische landbouwbedrijven in duurzame ontwikkeling.
  • Stimuleer de samenwerking tussen landbouwers en natuurbeheerders, want die kan leiden tot meer biodiversiteit.
  • Erken het belang van de korteketenlandbouw voor lokale jobs tegen een correct loon.
  • Stimuleer klimaatmaatregelen via financiering. En beloon bedrijven die extra inspanningen doen voor het klimaat, de biodiversiteit en de duurzame ontwikkeling.

Op die manier krijgt landbouw opnieuw de plaats die de sector verdient in de samenleving.

“Volgens het tweejaarlijkse landbouwrapport staat de landbouwsector onder zware druk”, zegt algemeen directeur van De Winning Filip Vanlommel. “Het aantal boeren daalt, net zoals hun inkomen. En hun gemiddelde leeftijd stijgt. De productie moet alsmaar grootschaliger en het aandeel van de export neemt toe. De boeren lijden onder de lage marktprijzen, de landbouwgrond die schaarser wordt en de beschuldigende vingers in hun richting voor klimaat- en milieuproblemen.”

Wij willen aantonen dat de oplossing níét zit in schaalvergroting of intensievere productie. Wel in het afstemmen van vraag en aanbod op lokaal niveau, de samenwerking in een korte keten met correcte prijzen voor de producent en een goede inpassing in het landschap.

Filip Vanlommel

Algemeen directeur bij De Winning