Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijen en gewasbescherming: een BIJzonder project

Bijen en gewasbescherming: een BIJzonder project

Inagro, het West-Vlaamse onderzoekscentrum voor de landbouwsector, wilde meer aandacht voor bijenbescherming in de land- en tuinbouw. Want de gewasbeschermingsmiddelen die voor landbouwers heel gewoon zijn, zijn schadelijk voor bijen. Inagro zette daarom een bijzonder project op poten. 

De context

Toen Inagro dit project in 2013 lanceerde, was de achteruitgang van bijenpopulaties een hot topic. Het was duidelijk dat zowel honingbijen als wilde bijen het moeilijk hadden. Imkers spanden zich in om hun honingbijen te beschermen tegen ziektes. Overheden, boeren en burgers zochten naar manieren om de wilde bij te helpen, bijvoorbeeld door bloemen te zaaien en bijenhotels te plaatsen. Het viel Inagro op dat er weinig aandacht was voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Die hebben ook een grote impact op het welzijn van de bijen.

Het doel

Land- en tuinbouwers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen om insecten, ziektes, schimmels en onkruid tegen te gaan. Daardoor zijn er minder wilde bloemen, terwijl die net een belangrijke bron van voedsel zijn voor bijen. Bovendien zijn veel gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks schadelijk voor bijen. Inagro wilde een gedragsverandering in gang zetten bij landbouwers door hen te sensibiliseren en heldere, praktische tips te geven.

Het project

Inagro lanceerde een hele reeks acties:

  • een flyer in stripvorm over de positieve rol die bijen spelen in de landbouw
  • een presentatie die gebruikt kon worden voor allerlei infomomenten
  • 3 korte filmpjes over bijen vanuit het perspectief van landbouwers, imkers en particuliere tuiniers
  • 2 dialoogavonden met lekkere streektafels
  • een bijenfietstocht met stopplaatsen waar fietsers info kregen over bijen

Het slotmoment van het project koppelde Inagro aan de feestelijke fruithappening in het provinciedomein Palingbeek.