Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gastvrij Zuid-Hageland voor akkervogels

Gastvrij Zuid-Hageland voor akkervogels

Meer akker- en weidevogels aantrekken op de uitgestrekte akkerplateaus van zuidelijk Vlaams-Brabant. Dat was het doel van Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Van 2010 tot 2015 startten ze heel wat projecten op met landbouwers en natuurbeheerders. Eerst heel gebiedsgericht, later over grenzen en sectoren heen. 

Het doel

Veldleeuweriken, grauwe gorzen, patrijzen, … Vroeger vond u ze talrijk terug in het zuidoosten van Vlaams-Brabant, in de landbouwlandschappen met de uitgestrekte akkerplateaus. Maar door de versnippering en nieuwe landbouwmethoden verdwenen ze. Van 2010 tot 2015 coördineerde Regionaal Landschap Zuid-Hageland 5 projecten om de akkervogels opnieuw aan te trekken met voedselrijke vogelakkers en akkerranden.

Projecten

  • Samen de boer op (2010)
  • Samen aan de slag voor meer akkervogels (2011)
  • Draagvlak voor gebiedsgerichte inzet akkervogelmaatregelen (2012)
  • Een grenzeloos draagvlak voor akkervogels (2013)
  • Lokale akkernatuur: haalbaar en duurzaam (2014)

Sven Jardin, bedrijfsplanner bij de Vlaamse Landmaatschappij: “Het allereerste project ‘Samen de boer op’ had vooral als doel om iedereen samen te brengen die actief was op het platteland. Ze kregen de kans om elkaar en elkaars werk beter te leren kennen. In 2010 startte er een nieuwe generatie beheerovereenkomsten, met veel aandacht voor akker- en weidevogels in de streek van Zuid-Hageland. Vanaf dan gingen we gebiedsgericht te werk. In 2011 zetten we acties op in Outgaarden en Moutsborn. In 2012 en 2013 organiseerden we terreinbezoeken om te kijken waar het nog beter kon.”

Geleerde lessen