Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voelen vleermuizen zich thuis in moderne stallen?

Voelen vleermuizen zich thuis in moderne stallen?

Vleermuizen maken graag hun thuis van landbouwbedrijven met vee. In de stallen vinden ze gemakkelijk vliegen en andere insecten om te eten. Zo spelen ze meteen een nuttige rol voor mens en dier. Maar de stal van vandaag is niet meer laag en donker met veel balken en hoekjes waar vleermuizen zich graag verschuilen. Willen vleermuizen wel wonen in moderne, hoge, fel verlichte stallen? 

Het doel

Het Regionaal Landschap de Voorkempen wilde te weten komen of vleermuizen graag leven in moderne stallen, en hoe ze zich er dan gedragen. Wanneer zitten ze er? Welke soorten zijn het? Rusten ze ook in de stal of komen ze er enkel op zoek naar voedsel? En waar vinden ze dan een rustplek?

Het project

Allereerst ging het Regionaal Landschap de Voorkempen op zoek naar plekken in de regio waar vleermuizen een habitat hebben. In die gebieden waren 10 landbouwers bereid om mee te werken. Zij vertelden welke vleermuisactiviteit ze zien in hun stallen. Zo kon het Regionaal Landschap een inventarisatie van de vleermuizen maken.

Met het eindrapport maakte het Regionaal Landschap een infobrochure voor andere geïnteresseerden. De deelnemende landbouwers kregen ook tips om hun bedrijf vleermuisvriendelijk in te richten.

De geleerde lessen

In elk van de 10 landbouwbedrijven kwamen vleermuizen jagen. Het is duidelijk dat ze zich niet zomaar laten afschrikken door een modern landbouwbedrijf. Alleen zitten ze vandaag minder in de stal zelf. Ze zoeken plekjes in oude stallen, de woning van de landbouwer of gebouwen in de omgeving.

De deelnemende landbouwers hebben helemaal geen bezwaar tegen de aanwezigheid van vleermuizen. Alleen maken strenge milieu- en hygiënenormen het moeilijk om vleermuizen echt welkom te heten. Toch kunnen landbouwers zelf een aantal ingrepen doen, van aangepaste verlichting tot vleermuiskasten op hun domein. Die adviezen staan allemaal in het eindrapport en de resultatenbrochure.