Gedaan met laden. U bevindt zich op: 1993-2013 - een terugblik op 20 jaar lokaal jeugdbeleid

1993-2013 - een terugblik op 20 jaar lokaal jeugdbeleid

Rapport
december 2015
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Het lokale jeugdbeleid is het resultaat van 20 jaar inzet van de sector, gestuurd door decreten en besluiten van opeenvolgende Vlaamse regeringen. Het onderzoeksrapport blikt terug op de evolutie die het lokale jeugdbeleid op organisatorisch en inhoudelijk vlak heeft doorgemaakt.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
December 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Jeugd
Doelgroep
Overheid, Lokale besturen