Gedaan met laden. U bevindt zich op: 20 jaar Vlaams fiscaal beleid. De impact op gezinnen en ondernemingen

20 jaar Vlaams fiscaal beleid. De impact op gezinnen en ondernemingen

Vlaanderen is er de voorbije twintig jaar in geslaagd een eigen stempel te drukken op het fiscaal beleid door een efficiëntere belastingsinning en algemene en doelgerichte lastenverlagingen. Hierdoor betaalden gezinnen en ondernemingen in 2009 samen 2,2 miljard euro minder lasten dan voorheen. Vlaanderen is bovendien in dossiers zoals de schenkings- en registratierechten gevolgd geweest door Brussel en Wallonië. Dat blijkt uit dit rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat het Vlaamse fiscaal beleid van de voorbije twintig jaar onder de loupe neemt. Toch kan de Vlaamse overheid beter door werk te maken van een betere becijfering en monitoring. Zo kunnen de effecten van de Vlaamse fiscaliteit beter in beeld gebracht worden.
Publicatiedatum
Juli 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Overheidsfinanciën , Belastingen en heffingen
Doelgroep
Ruim publiek