De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid - SAR WGG was actief van 2009 tot 31 december 2018. De publicatie documenteert de uitgangspunten van de SAR WGG die als basis dienden voor de meer dan 200 beleidsadviezen in 9 jaar beleidsadvisering. De publicatie bevat het referentiekader aan de hand van de meest relevante visienota’s. Ze zijn tot stand gekomen door een mix van wetenschappelijke evidentie, praktijkervaring en opinievorming door de leden van de Raad. De visienota’s vertrekken van heldere maatschappelijke keuzes zoals autonomie van de persoon met een zorgbehoefte, kwaliteit van leven, vertrekken van kansen en mogelijkheden, samenwerking en solidariteit.
Publicatiedatum
April 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid